Bedre pleje og dyrevelfærd for kæledyrskaniner 

Kaninen er Danmarks tredje mest populære kæledyr. Desværre er der en udbredt og misforstået opfattelse af, at kaniner kræver mindre pasning og opmærksomhed end hunde og katte, og derfor falder valget ofte på kaninen, når børnene ønsker sig et kæledyr. Men kaninen er i virkeligheden ikke det lette valg. Under sloganet ”Kaniner er ikke et holdkæftbolche” har Dyrenes Beskyttelse med støtte fra QATO Fonden derfor lanceret en oplysningskampagne målrettet danske børnefamilier.

Kaninen kræver god plads, kaninvenner, korrekt fodring og masser af opmærksomhed, hvis den skal trives. Får den det, er kaninen et til gengæld et dejligt kæledyr.  

Vel vidende at langt størstedelen af børnefamilierne, der holder kanin, ønsker at give kaninen et godt liv, har kampagnen fra Dyrenes Beskyttelse til formål oplyse danskerne om, hvilke behov kaniner har samt engagere danskerne i, hvordan kaniner passes med størst hensyntagen til disse behov. 

Fra 2014 til 2020 er antallet af kaniner, som Dyrenes Beskyttelses har modtaget på deres internater, fordoblet.  Desværre ses det, at kaninerne ofte har tandproblemer pga. fejlfodring, øreproblemer, ophobning af calciumudfældninger i urinblæren samt overvægt, når de bliver indleveret.  

”Kaninen er i vores øjne et af de mest misforståede kæledyr. Kaniner er meget intelligente og sociale dyr, der, når de holdes som kæledyr i hjemmet under rette forhold, folder sig ud som kærlige, finurlige, frække dyr med meget store personligheder. Desværre lever mange kaniner et trist liv i bur uden hensyntagen til deres fysiske og psykiske behov med svære fysiske skader og sygdomme til følge,” siger, Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse. 

Vejledning til bedre pasning og pleje af kaniner 

QATO Fonden har støttet oplysningskampagnen fra Dyrenes Beskyttelse, der skal skabe en holdningsændring til kaniner i den danske befolkning. Derudover skal kampagnen vejlede kaninejere og kommende kaninejere til rigtig pasning og pleje af kaniner og vise konsekvenserne ved forkert pasning. Det skal bidrage til bedre dyrevelfærd for kaninerne. 

Kampagnen forløb fra februar til april 2022 med gode resultater og en bred dækning. Kampagnen lever videre på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, hvor indholdet fortsat bruges til oplysning om hvordan god kaninvelfærd opnås gennem korrekt pasning og pleje.  

Om projektet og QATO Fondens støtte: 

Organisation: Dyrenes Beskyttelse  

Navn på projekt: Kaninen – Danmarks mest misforståede kæledyr 

Projektets varighed: 2021-2022 

Hvad går QATO Fondens støtte til?

  • QATO Fondens støtte til Dyrenes Beskyttelse bidrager til, at kampagnen kan iværksættes 
  • QATO Fondens støtte bidrager til, at flere danskere bliver oplyst om hvordan man skaber god velfærd for kælekaniner gennem korrekt pasning og pleje.  

Andre projekter