Vi støtter både større projekter og foreninger drevet af ildsjæle med en særlig sag på hjerte

Vores erfaring siger os, at det gode projekt kommer i mange størrelser og afskygninger. 

Når dyr mistrives i menneskers varetægt

I QATO Fonden støtter vi primært projekter, der fremmer velfærden hos kæledyr og andre dyr, som lever tæt sammen med mennesker. Dyr, der mistrives i menneskers varetægt, har en særlig plads i fonden.

 

Årsagerne til ringe dyrevelfærd og dyrs mistrivsel kan være mange, og derfor ved vi, at løsningerne kan være ligeså mange.

 

For QATO Fonden er det derfor helt centralt både at støtte de store projekter og foreninger drevet af ildsjæle med en særlig sag på hjerte. 

Hvem, hvad & hvor?

Hvilke dyr er i fokus?

Der hviler et særligt ansvar, når vi mennesker påtager os ejerskabet og pasningen af et dyr. Af mange årsager lykkedes det ikke altid at leve op til det ansvar.

 

Det er her, QATO Fonden ønsker at være til stede: hvor mødet mellem mennesker og dyr skaber mistrivsel for dyrene.  

 

Derfor er QATO Fondens arbejde koncentreret om kæledyr, arbejdsdyr, husdyr, herreløse kæledyr og vilde dyr, som vi mennesker tager i vores varetægt.  

 

Ud over dette primære fokus støtter vi også i nogle tilfælde naturens vilde dyreliv.  

Hvad støtter vi?

QATO Fonden støtter både store og små projekter. Nogle projekter vil være til gavn for mange dyr. Andre projekter vil hjælpe få dyr.

 

Vi ønsker at bidrage til langsigtede og varige løsninger, der forbedrer dyrenes velfærd, og vi anerkender, at vejen dertil kan være lang. Derfor støtter vi også projekter, som kan løfte velfærden for dyr, der nu og her behøver hjælp.

 

Vi støtter eksempelvis projekter, der hjælper dyr ud af mistrivsel, forskningsprojekter, formidlingsprojekter og projekter, der fokuserer på at ruste børn til at være næste generation af ansvarlige dyreejere - altid med stor respekt for lokale og kulturelle forhold.

Hvem og hvor støtter vi?

QATO Fonden støtter både store organisationer og foreninger drevet af ildsjæle med en særlig sag på hjerte. Det er ikke afgørende for os, hvor i verden dyrene lever, eller hvor i verden projektet har ejerskab.

 

Vi støtter derfor projekter, der er målrettet dyr i Danmark og projekter for dyr i udlandet. Det kan være gennem danske organisationer, der både har dansk og internationalt fokus, eller det kan være gennem direkte støtte til udenlandske organisationer.

 

I QATO Fonden anerkender vi, at bedre dyrevelfærd har mange facetter og derfor kræver mange forskelligartede indsatser. Herunder også samarbejde på tværs af aktører, hvor fællesskabet gør alle stærkere.

Det støtter vi ikke

QATO Fonden er en almennyttig og alment velgørende fond. Det betyder, at projekterne skal være til gavn og glæde for mange. Der er der dog en række områder, som fonden normalvis ikke støtter.

 

  • Politiske partier
  • Privatpersoner
  • Enkeltpersoners underhold
  • Sponsorater eller projekter med kommercielt fokus