Ofte stillede spørgsmål

Her på siden finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte QATO Fonden.

Spørgsmål og svar

Hvornår er der ansøgningsfrist i QATO Fonden?
Der er altid åbent for indsendelse af ansøgninger til QATO Fonden. Vi behandler indkomne ansøgninger på fire årlige bestyrelsesmøder, så du skal påregne op til 3-4 måneders svartid. Vær venligst opmærksom på, at der gælder andre frister og vilkår for QATO Fondens legat. Dem kan du læse om via linket herunder.
QATO Fondens legat
Hvad kan jeg søge støtte til?
Du kan søge støtte til projekter, som fremmer dyrevelfærden. Og vi har et særligt blik for de dyr, der mistrives i menneskers varetægt. Læs mere om QATO Fondens støtteområde via linket herunder.
Det støtter vi
Kan jeg få støtte til et projekt udenfor Danmark?
For QATO Fonden er det sekundært hvor i verden, dyrene befinder sig. Hvis de har brug for hjælp, og du har projektet, som kan hjælpe dem, er dine chancer derfor lige så gode som projekter for dyr i Danmark. Vi er dog meget opmærksomme på, at alle projekter skal udføres med stor respekt for lokalbefolkningen, den lokale natur mv., så i din projektansøgning, kan du med fordel redegøre for, hvordan du har tænkt det ind i dit projekt.
Det støtter vi
Kan jeg få støtte til et projekt, der skal hjælpe naturens vilde dyreliv - altså dyr uden for menneskers varetægt?
Naturens vilde dyreliv er ikke QATO Fondens primære fokusområde, men vi støtter i nogen grad gode projekter inden for denne kategori. Hvis du har et godt projekt, der omhandler det vilde dyreliv, er du derfor velkommen til at indsende din ansøgning. Hvis du stadig er i tvivl, kan du altid kontakte fondens sekretariat for råd og vejledning.
Det støtter vi
Hvad betyder det, at QATO Fonden er en almennyttig fond?
Det betyder, at vi ikke kan støtte projekter, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.
Hvis jeg er i tvivl om mit projekt kan få støtte, hvad gør jeg så?
Hvis du ikke har fundet svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte fondens sekretariat.
Kontakt os
Hvor stort et beløb kan jeg søge?
Der er hverken et minimum eller maksimum for hvor stort et beløb, du kan søge om. Vi erkender fuldt ud, at mange gode projekter kan gennemføres for relativt små midler, mens andre projekter kræver en helt anden økonomisk støtte. I vores ansøgningssystem skal du vælge, om du søger om under DKK. 50.000 eller over DKK 50.000. Det er fordi, vi stiller lidt flere krav til dokumentation i forbindelse med de større projekter.
Kan jeg søge om støtte til en del af et projekt?
Du kan sagtens søge støtte til en del af et projekt. Hvis det er et projekt, der kræver mange midler, kan det endda være en fordel. Du skal blot beskrive i din ansøgning og vedlagte budget; hvor stort et beløb det samlede projekt er på, hvor stort et beløb der ansøges om fra QATO Fonden, hvad beløbet fra QATO Fonden går til i projektet, og om resten af udgifterne til projektet er dækket og evt. af hvem.
Hvor sikker er jeg på at opnå støtte?
I QATO Fonden modtager vi mange ansøgninger – også flere end vi kan imødekomme positivt. Det betyder, at selv gode ansøgninger om relevante projekter kan opleve, at de ikke opnår støtte fra os.
Får jeg altid det beløb, jeg ansøger om?
Nej, det gør du ikke nødvendigvis. Sommetider vil vi give et tilskud til dit projekt. Afhængig af projektets karakter, kan denne bevilling gives som et tilsagn til støtte med forbehold for, at det lykkes dig at rejse de resterende midler ad andre veje, så projektet kan gennemføres i sin helhed.
Kan man få en begrundelse, hvis man har fået et afslag på sit projekt?
Vi har desværre ikke mulighed for at give en individuel begrundelse for afslag på en ansøgning.
Hvordan får man svar på en ansøgning?
Du modtager en mail fra QATO Fonden, når vi har behandlet din ansøgning.
Hvad skal jeg selv gøre, hvis jeg får tildelt en bevilling?
Hvis dit projekt får tildelt en bevilling, vil du modtage et bevillingsbrev, og beløbet vil blive indsat på din konto. Hvis du i mellemtiden har ændret konto, skal du, straks efter at du har modtaget bevillingsbrevet, kontakte QATO Fondens sekretariat. Derudover vil du også modtage vores retningslinjer, som vi beder dig læse og følge under projektet. Bl.a. skal du ved større projekter indsende en slutrapport.
Jeg har opdaget en fejl eller mangel i min indsendte ansøgning. Hvad gør jeg?
Hvis du ønsker at ændre i en ansøgning, du allerede har indsendt, skal du kontakte QATO Fondens sekretariat. Din ansøgning vil blive slettet i vores ansøgningssystem, hvorefter du kan gå ind og rette i din ansøgning. Du skal ikke starte forfra, for det hele ligger der, når du logger ind. Du skal blot rette fejlen og indsende på ny.
altText