Privatlivspolitik – QATO Fonden

Hos QATO Fonden ("QATO Fonden", "os", ”vi” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om QATO Fondens behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside eller på anden vis interagerer med os.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

QATO Fonden
Koldingvej 2
DK - 7190 Billund
CVR-nr.: 34643326

Hvis du har spørgsmål omkring vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon: [+45] 2835 4455 og e-mail: info@qatofonden.dk 

2. Formål, retsgrundlag og typer af personoplysninger

Vi har nedenfor beskrevet med hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger, når du interagerer med QATO Fonden.

a. Ansøgninger

Hvis du ønsker at søge om støtte, skal du ansøge gennem vores ansøgningsportal, som du finder et link til på vores hjemmeside. Vi vil herefter behandle dine personoplysninger for at kunne besvare din ansøgning, med henblik på at vurdere, om ansøgningen skal imødekommes. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mail, telefonnummer og evt. virksomhedsnavn.

I forbindelse med ansøgninger til fonden og vores vurdering af, om vi ønsker at indgå en aftale med dig om tildeling af støtte, anvender vi Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b som behandlingsgrundlag.

Hvor vi er pålagt ved lov at behandle dine personoplysninger behandles de med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse). Det kan være i forbindelse med f.eks., SKAT eller bogføring.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og opbevarer dem kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Hvis du ønsker at ansøge om støtte hos QATO Fonden, opfordrer vi dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen, samt at du ikke angiver følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold. Hvis du opgiver oplysninger om andre personer, må du ikke angive personernes navne eller kontaktoplysninger, medmindre dette er nødvendigt og altid aftalt med vedkommende.

Oplysninger angivet i forbindelse med ansøgningen behandles af QATO Fondens sekretariat og bestyrelse.

Ansøger du som privatperson behandler QATO Fonden ligeledes fortrolige oplysninger om dig, i form af dit cpr-nummer. Dette sker for, at QATO Fonden kan indberette evt. støtte til SKAT jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, samt Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1.

Til efterfølgende administration i tilfælde af, at du modtager støtte fra QATO Fonden, vil det være i vores legitime interesse at kunne administrere tildelingen af legat eller anden bevilling (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), som følge af vores retlige forpligtelser (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c) og som følge af den aftale vi har indgået med dig om tildeling af støtte (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

b. Andre henvendelser
Hvis du kontakter os med andre henvendelser, via vores hjemmeside, på e-mail eller anden vis, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne kommunikere med dig. Vi anvender interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og opbevarer dem kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. I forhold til GDPR-henvendelser kan oplysningerne opbevares i op til 5 år fra ekspeditionen, da dette er forældelsesfristen iht. Databeskyttelsesloven.

c. Brug af hjemmeside
Når du tilgår vores hjemmeside, bruger vi cookies for at indsamle personoplysninger om din færden på hjemmesiden. Du kan læse mere om dette og få et link til disse tredjepartudbyderes privatlivspolitikker i cookieoversigten, som kan tilgås via vores Cookiepolitik.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside som beskrevet ovenfor og yderligere beskrevet i vores cookieoversigt, som kan tilgås via vores Cookiepolitik, på baggrund af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Vi kan dog også anvende Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) i forhold til cookies, der er nødvendige for hjemmesidens funktionaliteter. Vores legitime interesse består i at kunne drive hjemmesiden og sikre dig den bedst mulige oplevelse.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik.

Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at afvise cookies i cookieoversigten (nederst i cookieoversigten) eller ved at blokere og slette cookies i din browsers indstillinger.

d. Leverandører
I forbindelse med kontraktindgåelse, kontraktuelle drøftelser, ad-hoc leverancer eller drøftelser om dette, kan vi behandle personoplysninger. Vi behandler typisk navn, stilling, mailadresse, korrespondance, telefonnummer, oplysninger om prokura og de oplysninger, der fremgår af din autosignatur.

Formålet med behandlingen er at administrere vores kontrakter med vores leverandører, hjemtage varer, undersøge nye leverandørforhold og holde overblik over potentielle og kommende forretningspartnere.

Vi anvender Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger for at kunne kontakte vores nuværende og fremtidige leverandører. Vi anvender ligeledes Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakter eller administration af eksisterende kontrakter.

De oplysninger, vi behandler, stammer som udgangspunkt fra dig eller dine kollegaer i den juridiske enhed, som du repræsenterer eller er ansat i.

Personoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante for det formål, de er indhentet til. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at forhandlinger ikke fører til indgåelse af en kontrakt, 72 måneder efter en kontrakt er ophørt eller ved udløb af en forældelsesfrist.

3. Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med selvstændige dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde det relevante formål. Det kan f.eks. være:

 • Skattemyndigheder
  • I forbindelse med din ansøgning vil der på baggrund af det valgte formål (forud angivet i systemet) blive genereret en skatteindberetningskode, som bruges til indberetning til skat. Det valgte formål vil derfor udløse en
   foruddefineret skatteindberetningskode. I det omfang du mener, dette måtte være forkert, skal du rette henvendelse til QATO Fonden. Indberetningen beror på gældende lovgivning og er nødvendig for at kunne
   opfylde en aftale om tildeling af støtte til projektet.
 • Revisorer
 • Rådgivere
 • Banker
 • Andre offentlige myndigheder

Vi kan også overdrage dine personoplysninger til vores databehandlere. Sådanne overdragelser er underlagt en databehandleraftale, og databehandleren må ikke bruge dine oplysninger til andre formål end at behandle dem på vegne af os. Det kan f.eks. være:

 • IT-leverandører
 • Konsulenter
 • Københavns Universitet
 • Sikkerhedsudbydere
 • Andre leverandører af ydelser, som QATO Fonden arbejder sammen med
 • Vi anvender NemID/MitID til at validere ansøgere enten via privat- eller virksomhedsNemID/MitID. Vi modtager i den forbindelse CPR-nummer på private ansøgere.
4. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

QATO Fonden overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger.

Generelt opbevarer vi data indenfor EU/EØS. Dine personoplysninger kan dog blive overført eller tilgået fra lande udenfor EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag:

a. Bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)
b. Landet er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller modtageren er certificeret under f.eks. EU-U.S. Data Privacy Framework.
c. Hvis landet ikke er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, vil vi sikre overførsel på følgende måde:

  • Ved brug af EU-Kommissionens standard-kontraktbestemmelser
  • Ved indhentelse af dit samtykke til overførslen
5. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Ansøgninger fra privatpersoner:

 • Ansøgninger, der ikke imødekommes, slettes 18 måneder efter afslag.
 • Ansøgninger, der er oprettet i fondens ansøgningssystem, men ikke indsendt, slettes efter 6 måneder.
 • Ansøgninger, der resulterer i bevillinger, opbevares i 10 år efter sidste udbetaling eller projektets afslutning, hvorefter de anonymiseres og opbevares til arkivformål.
 • Det kan ske, at vi behandler og opbevarer oplysningerne i en længere periode, hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem.

Ansøgere med CVR-nr.:

 • Ansøgninger der ikke imødekommes anonymiseres efter 36 måneder af hensyn til vurdering af nye ansøgninger fra samme enhed.
 • Ansøgninger der resulterer i bevilling opbevares i 10 år fra sidste udbetaling,
  hvorefter oplysningerne overføres til fondens historiske arkiv til arkivformål.
 • Det kan ske, at vi behandler og opbevarer oplysningerne i længere periode, hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem.
6. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til os. Samtykke kan tilbagekaldes ved at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet ovenfor i afsnit 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

7. Dine rettigheder

Efter lovgivningen i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

 • Du har ret til at få indsigt i, og få rettet eller slettet de oplysninger, som vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og i nogle tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt
  og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Bemærk, at der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. altid har ret til dataportabilitet – det afhænger af de specifikke omstændigheder omkring behandlingsaktiviteten.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via e-mail: info@qatofonden.dk eller kontaktinformationerne ovenfor i afsnit 1. Hvis du kontakter os via info@qatofonden.dk, vil det være nødvendigt at få bekræftet din identitet af sikkerhedshensyn.

8. Ændring af denne Privatlivspolitik

Vi opdaterer kontinuerligt denne Privatlivspolitik for at sikre, at vi giver dig så præcis information som muligt, samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning. Den til enhver tid gældende version af denne Privatlivspolitik kan findes ved at følge dette link: Privatlivspolitik.

9. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede sider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers hjemmesider eller for sådanne selskabers procedurer for indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse disse siders privatlivspolitikker og andre relevante politikker.

10. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os venligst på kontaktoplysningerne angivet ovenfor i afsnit 1.

Du kan også klage til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
T: +45 33 19 32 00
E: dt@datatilsynet.dk