Sådan ansøger du

Har du et projekt, som du gerne vil søge støtte til? Her kan du læse mere om ansøgningsprocessen og blive klogere på, hvad en ansøgning skal indeholde. Du kan også læse om vores svarfrister og krav til evaluering. 

Er dit projekt inden for vores støtteområde?

QATO Fondens støtteområde er forholdsvist bredt, idet vi støtter projekter, der bidrager til at fremme og sikre dyrs velfærd. Dog støtter vi primært projekter, der fremmer velfærden hos kæledyr og andre dyr, som lever tæt sammen med mennesker. Dyr, der mistrivses i menneskers varetægt, har en særlig plads i fonden.

 

Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi først og fremmest vægt på, at projektet kan bidrage til at fremme velfærden for de dyr, som projektet omhandler. Det kan enten være direkte hjælp til dyr, gennem forskningsprojekter, bredt samarbejde eller projekter, der fremmer undervisning eller formidling generelt.

 

Når du ansøger om støtte til dit projekt, beder vi dig beskrive, hvordan dit projekt fremmer dyrevelfærden. Det er vigtigt, at du kan redegøre for dette.

Den gode ansøgning

Når du har sikret dig, at dit projekt passer til vores formål og ligger inden for vores støtteområde, er næste skridt at formulere en god ansøgning.

 

Vi har ikke en standardskabelon til projektansøgninger, så du vælger selv formatet på din ansøgning. Vi har herunder samlet gode råd til din ansøgning.

 

  • I din ansøgning skal du klart og gerne på få sider beskrive dit projekt.
  • Vi vil særligt gerne forstå, hvad du ønsker at opnå med dit projekt, og hvorfor dit projekt er vigtigt - altså hvilket problem projektet skal hjælpe med at løse og for hvilke dyr.
  • Vi vil også gerne præsenteres for metoden, der vil blive benyttet i projektet. Vi modtager mange forskellige typer af ansøgninger, så metoden kan eksempelvis helt lavpraktisk være, at dyrenes indhegninger/bure ombygges til bedre at møde dyrets naturlige behov eller være en videnskabelig metode til brug i et forskningsprojekt. Beskriv gerne hvorfor du har valgt netop denne metode til dit projekt.
  • Vi vil også gerne høre lidt om, hvem du er som ansøger. Giv gerne en lille præsentation af organisationen eller af dig selv, hvis du ansøger som privatperson.

Budget og bilag

For at kunne vurdere din ansøgning er det vigtigt, at du vedlægger et budget for projektet. Budgettet må gerne være enkelt, blot det er tydeligt, dækkende og selvforklarende.

 

Det gode budget indeholder en oversigt over relevante poster, og som tommelfingerregel stiller vi større krav til budgettet jo større beløb, der søges i støtte. Det er ikke så afgørende for os, hvordan du opstiller dit budget, og om det er i Word eller Excel eller noget helt tredje.

 

Budgettet og relevante bilag uploades sammen med ansøgningen. Et eksempel på et relevant bilag kan være tilbud fra leverandører. 

Frister, svartid og upload af ansøgning

Der er altid åbent for indsendelse af ansøgninger til QATO Fonden. Indkomne ansøgninger behandles på fondens bestyrelsesmøder, som typisk afholdes fire gange om året. Det betyder, at der kan være op til 3-4 måneders behandlingstid.

 

Hvis du har et projekt, der haster, er du velkommen til at kontakte sekretariatet og høre, hvornår fondens næste bestyrelsesmøde afholdes.

 

For QATO Fondens legat gælder der dog særlige krav og frister. Dem kan du læse mere om her.

 

Ansøgningen og al dokumentation indsendes via fondens digitale ansøgningssystem. Det er ikke muligt at ansøge per mail eller brev. Hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet. 

 

Når du har uploaded din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail. Når vi har behandlet din ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde, vil du kort tid efter modtage et skriftligt svar - ligeledes via mail. Vi begrunder som udgangspunkt ikke afslag.

Slutrapport

Ved større projekter beder vi dig udfylde en mindre slutrapport, når projektet er afsluttet. Her kan du bl.a. redegøre for projektets resultat målt op imod den ønskede effekt. Hvis det er relevant, kan du også sætte et par fotos ind. Det er altid spændende for os at høre om resultaterne af fondens støttede projekter.

 

Download vores slutrapport-template her.