Udfasning af tigerfarme i Thailand

I Thailand er der 32 registrerede tigerfarme, som tilsammen huser cirka 1.500 tigere.

På tigerfarmene kan besøgende blandt andet få taget billeder med tigerkillinger. Generelt lever tigerne under meget dårlige forhold på disse farme, og de bedøves for at kunne håndteres til fotosessioner. Når tigerne bliver voksne, bliver de avlsdyr eller sælges på det ulovlige marked – hele eller i dele. Særligt skind og knogler er
penge værd. De registrerede tigerfarme er teknisk set lovlige, men tigernes dårlige leveforhold og salget af tigerdele er ikke lovlige. Manglende registrering af de enkelte dyr gør det dog svært for myndighederne at håndhæve loven, da de ikke kan opspore, hvor de konfiskerede tigerdele kommer fra.


© Adam Oswell / WWF

Etablering af DNA-register

Et nyt projekt hos WWF skal med støtte fra QATO Fonden vende denne udvikling. Projektet bygger på et pilotprojekt, hvor WWF Thailand i samarbejde med Thailands Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation har påbegyndt oprettelsen af et DNA-register for tigere på tigerfarmene. I dette projekt skal registeret udvides med yderligere 800 tigere. 

"Tigerfarme er et stort problem i Sydøstasien. De bidrager til den illegale handel med tigere og er med til at holde efterspørgslen efter tigerprodukter i live. Den illegale handel med tigere er både problematisk på grund af behandlingen af tigere i fangenskab, og fordi det er en af de største trusler mod den truede vilde tiger. Projektet med QATO Fonden er derfor enormt vigtigt for at få lukket de eksisterende tigerfarme i Thailand. Thailand huser den næststørste population af tigere i fangenskab efter Kina. Og at kunne adressere problemet med tigerfarme i Thailand i samarbejde med QATO Fonden, WWF Thailand og den thailandske regering vil skabe vigtig læring, som WWF også kan bruge udover Thailands grænser,” siger Anton Thorsen, Senior Project Manager, WWF. 


© Gordon Congdon

Supplerende initiativer

Det er centralt, at projektet også er forankret hos Thailands relevante myndigheder, da de er med til at sikre adgang til tigerfarmene, samt at det nye DNA-register bliver benyttet i konfiskeringssager. Hvis arbejdet for at sikre tigerne bedre velfærd skal lykkes, kan DNA-registeret dog ikke stå alene. Derfor indeholder dette projekt også en omfattende kampagne målrettet de mange mennesker, som hvert år besøger tigerfarmene, og som ofte er i den tro, at tigerfarmene bidrager til at understøtte den vilde tigerpopulation. Tilsammen skal disse tiltag bidrage til, at tigerfarmene over tid udfases, så ingen tigere i fremtiden lever under utilstrækkelige forhold på thailandske tigerfarme.

Om WWF

WWF er verdens største uafhængige naturorganisation. De har siden 1960’erne kæmpet for en verden, hvor mennesker og natur lever i harmoni med hinanden. I dag arbejder de i mere end 100 lande og har på verdensplan mere end 6000 medarbejdere og fem millioner støtter.

Andre projekter