Fokus på arbejdsdyr

QATO Fonden har ydet støtte til undervisningsmateriale

I mange lande er familiens arbejdsdyr deres kæreste eje og deres primære indtægtskilde. Uden arbejdsdygtige dyr, ingen dagsløn.

Derfor er det vigtigt for familierne, at deres dyr er sunde og raske - men i høj grad også vigtigt for dyrene. For ofte må de arbejde, selvom de har pådraget sig skavanker. Det er naturligvis ikke af ond vilje fra deres ejere, men for at tjene til dagen og vejen.

Derfor er SPANA's arbejde for arbejdsdyrenes sundhed og korrekte pleje et af de emner, som vi i QATO Fonden med stor glæde har givet støtte til.

SPANA arbejder med en meget holistisk tilgang til at fremme arbejdsdyrenes velfærd. Dels har de både stationære og mobile dyreklinikker, som sikrer akut hjælp til syge og tilskadekomne dyr. Og dels arbejder de med langsigtede løsninger, som særligt handler om at forebygge nye skader og sygdomme blandt arbejdsdyrene - nu og i fremtiden.

Nøglen til de langsigtede løsninger ligger særligt hos børnene, som er næste generation af dyreejere. Hvis børnene tidligt lærer at forstå dyr, at udvikle empati for dyr og at opleve hvordan dyr er sansende og følende individer, så giver det sig selv, at de vil behandle deres dyr med stor omsorg. Og hvis vi ved samme lejlighed kan lære dem, hvordan vi mennesker kan skabe rammerne for, at dyrene kan få deres naturlige behov opfyldt, og hvordan forskellige dyrearter gives den korrekte pasning og pleje, så vil det uden tvivl gavne dyrenes velfærd - og ikke mindst, gavne familiernes indtægtsmuligheder på sigt.

SPANA har udviklet et undervisningsprogram i børnehøjde, som kan lige netop dét. Som en støtte til det program har QATO Fonden finansieret SPANA's produktion af fem forskellige lærebøger målrettet til børn i fem forskellige afrikanske lande. Hver bog printes i ca. 1000 eksemplarer og indgår i SPANAs undervisningsprogrammer i de pågældende afrikanske lande. 

 

SPANAS BOGUDGIVELSE

I 2019 blev den første bog til børn i Mali udgivet og næste bog udkommer i 2020.  

 

Andre projekter