Kriterier for QATO Fondens Legat

Herunder kan du læse kriterierne for QATO Fondens Legat. Legatet er målrettet dig, der er kandidatstuderende på Københavns Universitet – særligt, men ikke udelukkende, inden for studieretningerne Veterinærmedicin, Husdyrvidenskab og Biologi.

Legatets formål
Legatets formål er at støtte kandidatstuderende på Københavns Universitet, der uddanner sig indenfor fag, hvorigennem de kan være med til forbedre dyrs velfærd, levevilkår, sundhed og trivsel.
Hvem kan ansøge om QATO Fondens Legat?
QATO Fondens Legat kan søges af kandidatstuderende på Københavns Universitet på fakulteterne SUND eller SCIENCE– særligt, men ikke udelukkende, inden for studieretningerne Veterinærmedicin, Husdyrvidenskab og Biologi. For at komme i betragtning til legatet skal du have afsluttet din BSc. og være studerende på MSc. Ansøgere, der søger støtte til gennemførelse af deres speciale vil blive prioriteret højt. Ph.d.-studerende kan ikke komme i betragtning til et legat. Det projekt eller studieophold, du søger om støtte til, skal have til formål at sikre og fremme dyrevelfærd - gerne så direkte som muligt, men også eksempelvis gennem opkvalificering af dine faglige kompetencer. Hvis du er i tvivl om dit projekt eller studieophold kan kvalificere sig til et legat, er du velkommen til at kontakte QATO Fondens sekretariat.
Hvad kan jeg søge støtte til?
Du kan søge om støtte til gennemførelse af projekter og/eller udlandsophold på kandidatdelen af din uddannelse. Det kan eksempelvis være til rejser eller andre udgifter, du har i forbindelse med dit speciale. Det kan også være, at du planlægger et relevant ophold på et universitet i udlandet. Det anses som positivt, hvis projektet eller udlandsopholdet kan bidrage til reelle forbedringer af dyrs velfærd og trivsel generelt. Eller hvis det kan bidrage til en øget forståelse for dyrs adfærd. Derudover vægtes projekter omhandlende domesticerede dyr eller vilde dyr i menneskers varetægt højere end projekter om vilde dyr i naturen, omend sidstnævnte også kan opnå støtte.
Hvor stort er et studielegat fra QATO Fonden?
QATO Fondens Legat er på DKK 25.000. Der uddeles ét legat årligt.
Hvor på hjemmesiden skal jeg ansøge?
Du kan søge støtte via vores ansøgningsportal. Det gør du via 'Søg støtte' knappen øverst i højre hjørne. I ansøgningsportalen skal du vælge 'QATO Fondens Legat'. Der er åbent for ansøgninger mellem d. 1. november og d. 10. januar.
Hvad skal min ansøgning indeholde?
Til ansøgningen skal du vedlægge et motiveret ansøgningsbrev, et budget og relevant dokumentation for dit udlandsophold, projekt eller tilsvarende. På ansøgningssiden (og her) kan du finde mere information om ansøgningsprocessen og -materiale.
Hvornår kan jeg indsende min legatansøgning?
QATO Fondens Legat kan søges mellem d. 1. november og d. 10. januar. Herefter behandler vi indkomne ansøgninger og du vil typisk modtage et svar fra os i løbet af februar. Legatet tildeles den studerende ved en højtidelighed på Københavns Universitet d. 8. marts (eller omkring denne dato).
Hvornår får jeg svar?
Der lukkes for indkomne ansøgninger d. 10. januar. Herefter behandles ansøgningerne og i løbet af februar måned, vil du modtage et svar. Legatet tildeles den studerende ved en højtidelighed på Københavns Universitet d. 8. marts (eller omkring denne dato).
altText