QATO Fondens Studielegat

Som studerende kan du ansøge om et studielegat fra QATO Fonden. Du kan komme i betragtning til legatet, hvis dit projekt bidrager til at sikre og fremme dyrs velfærd. Herunder kan du læse mere om QATO Fondens Studielegat og fondens kriterier.

Vi har brug for dygtige eksperter

For QATO Fonden er det vigtigt, at beslutninger og nye tiltag hviler på et solidt fagligt grundlag. Dyrevelfærd og dyresundhed er komplekse emner, som åbner op for mange etiske og komplekse overvejelser - for hvornår kan vi tale om god dyrevelfærd?

 

At foretage den vurdering kræver viden om dyrets fysiologiske, sundhedsmæssige og adfærdsmæssige behov og reaktioner. Det kræver et videnskabeligt grundlag. Derfor har vi et behov for dygtige forskere og eksperter, der kan belyse problemstillingerne fagligt og sagligt.

Kriterier for QATO Fondens Studielegat

Legatets formål
Legatets formål er at støtte universitetsstuderende, der uddanner sig indenfor fag, hvorigennem de kan være med til forbedre dyrs velfærd, levevilkår, sundhed og trivsel.
Hvem kan ansøge om QATO Fondens Studielegat?
QATO Fondens Studielegat kan søges af studerende på danske universiteter – særligt, men ikke udelukkende, inden for studieretningerne Veterinærmedicin, Husdyrvidenskab og Biologi. For at komme i betragtning til legatet skal du have afsluttet de første to år af din bacheloruddannelse og være studerende på BSc eller MSc. Ph.d.-studerende kan ikke komme i betragtning til et legat. Det projekt eller studieophold, du søger om støtte til, skal have til formål at sikre og fremme dyrevelfærd - gerne så direkte som muligt, men også eksempelvis gennem opkvalificering af dine faglige kompetencer. Hvis du er i tvivl om dit projekt eller studieophold kan kvalificere sig til et legat, er du velkommen til at kontakte QATO Fondens sekretariat.
Kontakt os
Hvad kan jeg søge støtte til?
Du kan søge om støtte til gennemførelse af et relevant udlandsophold enten i forbindelse med et studieophold eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt inden for din uddannelse. Du kan ligeledes søge om støtte til at gennemføre et projekt inden for din uddannelse i Danmark. Vær venligst opmærksom på gældende skatteregler. Det anses som positivt, hvis projektet eller studieopholdet kan bidrage til reelle forbedringer af dyrs velfærd og trivsel generelt. Eller hvis det kan bidrage til en øget forståelse for dyrs adfærd. Derudover vægtes projekter omhandlende domesticerede dyr eller vilde dyr i menneskers varetægt højere end projekter om vilde dyr i naturen, omend sidstnævnte også kan opnå støtte.
Hvor stort er et studielegat fra QATO Fonden?
QATO Fondens Studielegat er på DKK 7.500. Som for alle andre ansøgere gælder det, at vi desværre ikke kan imødekomme alle indkomne ansøgninger.
Hvor på hjemmesiden skal jeg ansøge?
Du kan søge støtte via vores ansøgningsportal. Det gør du via 'Søg støtte' knappen øverst i højre hjørne. I ansøgningsportalen skal du vælge 'QATO Fondens Studielegat'.
Hvad skal min ansøgning indeholde?
Til ansøgningen skal du vedlægge et motiveret ansøgningsbrev, et budget og relevant dokumentation for dit udlandsophold, projekt eller tilsvarende. På ansøgningssiden (og her) kan du finde mere information om ansøgningsprocessen og -materiale.
Hvornår kan jeg indsende min legatansøgning?
Der er ingen ansøgningsfrist for QATO Fondens Studielegat. Vi behandler indkomne ansøgninger løbende, og du kan forvente op til tre måneders svarfrist.
Hvornår får jeg svar?
Vi tager jer og jeres projekter alvorligt, og derfor læser vi jeres ansøgninger grundigt. Ansøgningerne læses løbende, og du kan forvente op til tre måneders svarfrist.
altText