QATO Fondens legat

Som studerende kan du ansøge om et legat fra QATO Fonden. Du kan komme i betragtning til legatet, hvis dit projekt bidrager til at sikre og fremme dyrs velfærd. Herunder kan du læse mere om QATO Fondens legat og fondens kriterier.

Vi har brug for dygtige eksperter

For QATO Fonden er det vigtigt, at beslutninger og nye tiltag hviler på et solidt fagligt grundlag. Dyrevelfærd og dyresundhed er komplekse emner, som åbner op for mange etiske og komplekse overvejelser - for hvornår kan vi tale om god dyrevelfærd?

 

At foretage den vurdering kræver viden om dyrets fysiologiske, sundhedsmæssige og adfærdsmæssige behov og reaktioner. Det kræver et videnskabeligt grundlag. Derfor har vi et behov for dygtige forskere og eksperter, der kan belyse problemstillingerne fagligt og sagligt.

 

Du kan læse om vilkårene for QATO Fondens legat her.

Kriterier for QATO Fondens legat

Hvem kan ansøge om QATO Fondens legat?
QATO Fondens legat kan søges af studerende på Københavns Universitet. For at komme i betragtning til legatet skal du være indskrevet på fakulteterne SUND eller SCIENCE og have afsluttet minimum de to første år af din uddannelse. Det projekt eller studieophold, du søger om støtte til, skal have til formål at sikre og fremme dyrevelfærd - gerne så direkte som muligt, men også eksempelvis gennem opkvalificering af dine faglige kompetencer. Hvis du er i tvivl om dit projekt eller studieophold kan kvalificere sig til et legat, er du velkommen til at kontakte QATO Fondens sekretariat.
Kontakt os
Hvornår kan jeg indsende min legatansøgning?
Hvert år den 1. november åbner vi for legatansøgninger. Vinduet for indsendelse af ansøgninger lukker igen den 10. januar året efter, og herefter behandler vi de indkomne ansøgninger.
Hvornår får jeg svar?
Vi tager jer og jeres projekter alvorligt, og derfor læser vi jeres ansøgninger grundigt. Det betyder, at både QATO Fondens sekretariat og en vurderingskomité af fagkompetente medarbejdere fra hhv. KU SUND og KU SCIENCE læser og vurderer jeres ansøgninger. Til slut godkendes komiteens anbefalinger af QATO Fondens formand. I kan derfor forvente svar omkring midt februar, og er du blevet tildelt et legat, håber vi at se dig til legatoverrækkelse på Købehavns Universitet i starten af marts måned. Yderligere information får du naturligvis tilsendt, hvis du modtager et legat.
Hvor sikker er jeg på at modtage et legat?
Om du modtager et legat afhænger af mange ting. Først og fremmest om dit projekt er indenfor de opstillede kriterier for QATO Fondens legat. Det afhænger også af, hvor mange ansøgninger vi modtager. Hvert år kan vi uddele op til 13 legater, og er der flere, der kvalificerer sig til et legat, må vi foretage en udvælgelse. Vær opmærksom på, at legatet er målrettet studerende på Københavns Universitet.
Jeg er studerende på et andet dansk universitet - kan jeg modtage støtte??
Hvis du er studerende på et andet universitet end Københavns Universitet, men inden for en tilsvarende studieretning som QATO Fondens legat dækker, kan du ansøge om støtte til dit projekt via vores ansøgningsportal under "Øvrige studieprojekter". Her vil din ansøgning blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, og hvis du får tildelt en bevilling, vil den typisk være på samme beløb, som QATO Fondens legat dvs. DKK 7.500. Som for alle andre ansøgere gælder det, at vi desværre ikke kan imødekomme alle indkomne ansøgninger.
Hvor på hjemmesiden skal jeg ansøge?
Du kan søge støtte via vores ansøgningsportal. Det gør du via 'Søg støtte'-knappen øverst i højre hjørne. I ansøgningsportalen skal du vælge 'QATO Fondens legat'.
altText