Human og bæredygtig behandling af gadehunde i Ukraine

Gadehunde er faste beboere i gadebilledet i Ukraine. Faktisk er der så mange, at det skaber store problemer for befolkningen, hvorfor lovgivningen også tillader aflivning som reguleringsmetode. Men en anden, mere bæredygtig og human metode findes og bliver nu også efterspurgt af et bystyre i én af Ukraines største byer. Dyreværnsorganisationen Four Paws er trådt til med støtte fra QATO Fonden.

Bystyret, der efterspørger hjælp til håndteringen af deres gadehunde, sidder i byen, Mykolaiv, som er én af Ukraines ti største byer. Her bor omtrent 8.000 gadehunde, hvilket skaber store udfordringer for den lokale befolkning. Hundene lever et hårdt liv og kan være bærere af farlig smitte. Derfor aflives mange gadehunde hvert år for at regulere bestanden. 

I samråd med bystyret har den globale dyreværnsorganisation, Four Paws, initieret en anden, mere bæredygtig og human metode, der både sikrer, at antallet af gadehunde reguleres, og at dyrevelfærden øges.

Det gør Four Paws med deres 3-årige projekt, som er støttet af QATO Fonden. Frem mod 2023 står Four Paws’ dyrlægeteam klar til at oplære og assistere byens egen dyrlæge på en særlig klinik oprettet netop med det formål at tage kærlig hånd om byens gadehunde. Four Paws stiller også en mobil dyrlægeklinik til rådighed, som vil bidrage til at assistere de lokale dyrlæger medvaccinationer og neutraliseringer.  Som en del af projektet vil Four Paws også afholde en række formidlingskampagner om god dyrevelfærd rettet mod byens borgere og veterinærstuderende.

Foto: Four PawsFoto: Four Paws

Bedre dyrevelfærd for gadehundene

Four Paws’ indsats vil i sidste ende øge dyrevelfærden for gadehundene i Mykolaiv. Foruden en regulering i gadehundebestanden vil Four Paws også sikre, at sygdomme såsom rabies forebygges, og at lokalbefolkningens forståelse for gadehunde og deres behov øges.

Dyrevelfærden på byens lokale hundeinternat forbedres også, og Four Paws vil sætte fokus på lokalbefolkningens mulighed for at adoptere en af internatets hunde.

Med støtten fra QATO Fonden kan vi hjælpe tusinder af hjemløse hunde med dyrlægehjælp og etablere et strategisk og langsigtet projekt sammen med bystyret i Mykolaiv
- Manuela Rowlings, Head of Stray Animal Care (Europe) i Four Paws

Stort engagement fra bystyre

Bystyret i Mykolaiv har selv ansat en stor del af det personale, der driver klinikken for gadehundene sammen med Four Paws. Styret ønsker også selv at overtage metoden og projektet fra Four Paws, når samarbejdet slutter i 2023.

Foto: Four Paws

Om projektet og QATO Fondens støtte:

 • Organisation: Four Paws
 • Navn på projekt: Neutralisering og vaccination til gadehunde i Mykolaiv i Ukraine
 • Projektets varighed: 2020-2023
 • Hvad går QATO Fondens støtte til?:
  • QATO Fondens støtte til Four Paws vil frem mod 2023 sikre, at 4.000 gadehunde vaccineres og neutraliseres i Mykolaiv i Ukraine i Four Paws’ dyrlægeklinik.
  • Derudover vil QATO Fondens støtte sikre, at gadehundebestanden tælles og monitoreres.
  • Støtten vil også gå til at hjælpe det lokale dyreinternat med at forbedre deres pasning af hundene, og sætte fokus på at adoptere gadehunde fra internatet blandt lokalbefolkningen.
  • Og endelig vil støtten fra QATO Fonden også bidrage til, at lokalbefolkningen og veterinærstuderende får viden om god gadehundevelfærd.
OM FOUR PAWS
 • Four Paws er en global dyrevelfærdsorganisation, der blev grundlagt i 1988 i Østrig, og som i dag har kontorer mange steder i verden.
 • Organisationen arbejder for en verden, hvor alle dyr behandles med respekt, empati og forståelse. Four Paws arbejder konkret med familiedyr, landbrugsdyr og vilde dyr i menneskers varetægt samt dyr i katastrofe- og konfliktområder.

Andre projekter